บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด (ECOTECH WATER SYSTEMS CO.,LTD) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบติดตั้ง ระบบกรองน้ำใช้, ระบบ Sand filter, Carbon filter, Reverse osmosis (RO), Demineralization (DI) , ระบบประปา, ระบบน้ำดื่ม และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง

อีกทั้งนำเข้าเคมีภัณฑ์จากต่างประเทศ และผลิตเคมีที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling tower), ระบบหม้อไอน้ำ (Boiler) เคมีสำหรับระบบผลิตประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Laboratory) ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์คุณภาพต่าง ๆ ของน้ำใช้ น้ำดื่ม และน้ำเสีย ทั้งด้านเคมีและชีวภาพ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทีมงานวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ

More Detail Please visit: www.ecotechthailand.com
Tel : 02-538 9839 (4 lines)
Mobile : 086-351-3589 , 095-164-1613
Fax. 02-539-8829
E-mail : support@ecoilab.com
บริการของเรา
Service Project
ออกแบบ/ติดตั้ง/ให้คำปรึกษาระบบต่างๆ
- ระบบ Pretreatment
- ระบบ Reverse Osmosis (RO)
- ระบบ Reverse Osmosis (RO) สำหรับน้ำดื่ม (Drinking Water)
- ระบบ Demineralization (DI)
- ระบบ Electro-Demineralization System (EDI)
**ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่**

Service Engineer
1. Cleaning Membrane
   บริการถอด-เปลี่ยน Membrane กลับมาตรวจสภาพพร้อมรายงานผล
   บริการ Cleaning Membrane หน้างานโดยใช้ปั้ม CIP
   บริการเปลี่ยน Membrane

2. งานเปลี่ยนสารกรอง
   บริการเปลี่ยนสารกรองทุกชนิด เช่น ทราย แมงกานีส คาร์บอน เรซิ่น และแอนทราไซท์

3. งานปรับปรุงและดูแลระบบต่างๆ
   ปรับปรุงและออกแบบระบบกรองต่างๆ เช่น Reverse Osmosis, Demineralization, Water Treatment, Softener และ Carbon
   บริการเปลี่ยนท่อ, ปรับวาล์ว, ติดตั้งปั้ม รวมถึงงานล้างระบบต่างๆ เช่นล้าง Cooling, ล้าง Boiler, ล้าง Chiller และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ผลิตภัณฑ์ของเรา
Water Treatment Chemical
   Scale Inhibition
   Corrosion Control
   Condensate Corrosion Control
   Scale and Corrosion Inhibitor
   Microbiocide and Algaecide
   Corrosion Control for Close loop
   Salt
Service Cleaning
   งานล้าง Boiler
   งานล้าง Cooling
   งานล้าง Condenser
   งานเติมเคมี Chiller
   ตรวจวัดคุณภาพน้ำหน้างาน
Filter and Housing
   Absoluted Cartridge Filter
   Bag Filter
   Big Blue Cartridge Filter
   Carbon
   Carbon Block
   Ceramic Filter
   Housing (Polypropylene/Stainless)
   Pleated Filter
   Resin
   Spun Cartridge Filter
   String Wound Cartridge Filter
Media
   ทราย (Sand)
   แอนทราไซด์ (Anthracite)
   คาร์บอน (Carbon)
   แมงกานีส (Manganese)
   เรซิ่น (Resin)
RO Membrane
   Filmtec
   Ultratek
   Hydrautic
   CSM
UV
   Power Can
   Aquafine
   Sanitron
Instruments
   pH Meter
   Conductivity Meter
   Test kit